Insinööri-lehti

Opintojen aikainen työ voi nopeuttaa valmistumista

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen aikaisesta työssäkäynnistä on selvitetty tuoreessa tutkimuksessa. Työtuntien määrä ja työtehtävien laatu vaikuttavat opintojen etenemiseen.

Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti lukuvuoden aikana on samalla tasolla kuin muualla Euroopassa. Päätoimisina amk-opiskelijoina itseään pitävistä noin 47 prosenttia käy opintojen ohessa ansiotyössä.

Yli 15 työtuntia viikossa vaikuttaa opintojen etenemiseen eri tavoin riippuen työn laadusta ja kuinka hyvin se vastaa opiskeltavaa alaa.

Vaativat työtehtävät lisäävät opintojen motivoivuutta mutta näyttävät lisäävän viikkotuntien määrää ja työstä koettua stressiä. Suuri tuntimäärä alaa huonosti vastaavassa työssä puolestaan heikentää motivaatiota ja hidastaa opintoja.

Työn ja opiskelun synergia parantavat oppimista ja motivaatiota. Sopivasti mitoitettu ja erityisesti opiskeltavaa alaa vastaava työ edistää sekä välillisesti että välittömästi oppimista ja opintojen etenemistä. Tutkijoiden johtopäätös on, että tätä voimavaraa tulisi opetuksessa hyödyntää nykyistä enemmän.

Selvitys on osa vuonna 2016 alkanutta Eurostudent VI -artikkelisarjaa. Kyseessä on sarjan kahdeksas tutkimus. Tutkimus toteutettiin Suomessa internet-kyselynä otokseen valikoituneille 24 000 korkeakouluopiskelijalle keväällä 2016.