Insinööri-lehti

Nuorten yhteiskuntatakuu auttaa ehkäisemään syrjäytymistä

Akavan ekonomistin Heikki Taulun mielestä nuorten yhteiskuntatakuu tulee tarpeeseen, sillä työmarkkinoiden ulkopuolella on kymmeniätuhansia työkykyisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

– Heidät on saatava töihin pikaisesti. 60 miljoonan euron määräraha ei valitettavasti riitä koko ongelman poistamiseen. Hallituksen pitääkin kehysbudjettiriihessään varautua määrärahan kasvattamiseen. Jokainen syrjäytymisen ehkäisyyn sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti, Taulu huomauttaa.

Nuorten yhteiskuntatakuuta pohtinut työryhmä on työstänyt yli 20 ehdotusta nuorten työllistämiseksi ja koulutukseen pääsemiseksi. Ehdotuksia ryhdytään toteuttamaan ensi vuoden alusta. Työryhmä luovutti ensimmäisen raporttinsa työministeri Lauri Ihalaiselle tänään. Työryhmän työ jatkuu hallituskauden ajan.

Yhteiskuntatakuulla parannetaan koulutuksen saatavuutta, tuetaan peruskoulun päättävien siirtymistä jatko-opintoihin sekä lisätään työllistymistä tukevia palveluita niille työttömille nuorille, joilla jo on tutkinto.

TE-toimistoissa myös korkeasti koulutettujen palveluihin kohdennetaan jatkossa rahaa ja työllistymispalveluita.

– Se on tarpeen, sillä varsinkin 25–29-vuotiaiden vastavalmistuneiden työttömien joukossa korkeakoulututkinto on erittäin yleinen. Tällä ryhmällä on vaikeuksia löytää koulutustaan vastaavaa työtä. Tällöin tuhlataan sekä heidän osaamistaan että koulutukseen käytettyjä varoja.

Ennaltaehkäisy säästäisi rahaa

Taulu pitää syrjäytymistä ja työttömyyttä ennaltaehkäiseviä toimia välttämättöminä ja taloudellisesti järkevinä. Tällaisia ovat esimerkiksi tehostettu opinto-ohjaus ja koulutustakuu, jolla taataan peruskoulusta valmistuville jatkokoulutuspaikka.

THL:n tutkimuksen mukaan joka viides suomalainen 1987-syntyneiden ikäluokasta on 21 vuoden ikään mennessä saanut psykiatrista erikoissairaanhoitoa tai lääkitystä mielenterveysongelmiinsa.

– Näiden nuorten lapsuudessa tingittiin syrjäytymistä ehkäisevästä työstä, kun muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa jouduttiin säästötalkoisiin. Nämä säästöt näkyvät nyt siinä, että menot kasvavat korjaavissa palveluissa, kuten sosiaalitoimessa. Yhteiskuntatakuun jatkotyössä pitää keskittyä tähän ongelmavyyhteen, Taulu huomauttaa.

Nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvat kolmen kuukauden sisällä työttömäksi joutumisesta kaikki alle 25-vuotiaat sekä ne 25–29-vuotiaat, joiden tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi.