Insinööri-lehti

Nuoret arvostavat eniten kiinnostavaa työtä

Korkeakoulutetut 18–35-vuotiaat pitävät tärkeimpänä asiana kiinnostavia työtehtäviä ja ovat valmiita muutoksiin työelämässä, ilmenee Akava Worksin selvityksestä.

Merkityksellisimpinä asioina nuoret pitävät kiinnostavan työn jälkeen läheisiä ystäviä, hyvää fyysistä kuntoa ja toisille ihmisille avuksi olemista.

Elämän ennakoitavuus korostuu seuraavaksi tärkeimmissä tekijöissä, jotka ovat pysyvä työsuhde ja pysyvä parisuhde.

Vakiintuneisuuden arvostamisesta huolimatta nuoret ovat työssä joustavia ja valmiimpia muutoksiin kuin yli 35-vuotiaat korkeakoulutetut. Nuoret uskovat vaihtavansa työpaikkaa useita kertoja, ja jopa asuinkunnasta ollaan valmiita muuttamaan pois työn saamiseksi. Lähes puolet on valmiita opiskelemaan uuden tutkinnon.

Huolenaiheina nuorilla ovat työelämässä jaksaminen ja ylipäänsä työllistyminen. Siitä huolimatta yli puolet uskoo olevansa kymmenen vuoden päästä vakituisessa kokoaikatyössä.

Selvitys toteutettiin 18–35-vuotiaiden korkeakoulusta valmistuneiden tai korkeakoulussa opiskelevien suomalaisten parissa sähköisenä kyselynä vuoden alussa. Samoihin teemoihin haettiin vertailutietoa 36–65-vuotiaiden joukosta. Yhteensä vastaajia oli reilut 1 600.