Insinööri-lehti

Nokia irtisanoo 80 henkeä

Syksyllä alkaneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu nyt päätökseen. Nokia vähentää noin 80 työpaikkaa Suomesta.

Nokia julkisti 10. lokakuuta uuden teknologialiiketoimintansa strategian, joka tavoitteli entistä nopeampaa kasvua digitaalisessa terveydenhuollossa ja keskittymistä patentti-, brändi- ja teknologialisensointiin. Suunniteltujen muutosten arvioitiin johtavan enintään noin 190 työpaikan vähentämiseen Suomessa.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 22. marraskuuta. Vähennystarve tarkentui neuvottelujen päättymisen jälkeen noin 80:een työtehtävään. Monet työntekijät saatiin sijoitettua uusiin tehtäviin erityisesti tuotekehityksen alueella.

Nokia tarjoaa vähennysten kohteeksi joutuville mahdollisuuden osallistua Bridge-tukiohjelmaan, joka pyrkii auttamaan jokaista irtisanottavaa. Ohjelma voi tukea uuden työn löytämisessä yhtiön sisä- tai ulkopuolelta, uudenlaisten taitojen oppimisessa ja uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa esimerkiksi yrittäjyyden parissa. Suurin osa henkilöstövähennyksistä pyritään toteuttamaan vuoden 2018 alkupuolella.