Insinööri-lehti

Nokia ei enää kiinnosta insinöörejä

Aiemmin kovassa suosiossa työnantajana olleen Nokian vetovoima on romahtanut. Nokia ei enää mahdu Suomen kymmenen suosituimman työnantajan joukkoon, vaan on vajonnut sijalle 11. Tulos käy ilmi tutkimus- ja viestintäyhtiö T-Median toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi helmi-maaliskuun aikana yhteensä 24 642 suomalaista.

Nokian kiinnostavuus on laskenut tutkimuksen kaikissa vastaajaryhmissä, mutta erityisen paljon se on tippunut ammattikorkeakouluista valmistuneiden insinöörien keskuudessa. Nyt vain 20 prosenttia amk-insinööreistä on kiinnostunut työskentelemään Nokialla, kun viime vuonna vastaava luku oli vielä 41 prosenttia.

— Tutkimustulostemme mukaan varmuus työsuhteen jatkuvuudesta on työilmapiirin ja kiinnostavien työtehtävien lisäksi tärkeä työpaikan valintakriteeri. Sen merkitys korostuu erityisesti korkeasti koulutetuilla, joiden keskuudessa Nokian vetovoima on pudonnut kaikkein eniten, kertoo T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

— Nokian työnantajavetovoiman jyrkän laskun taustalta löytyy etenkin huoli Microsoft-yhteistyön onnistumisesta sekä pelko laajoista irtisanomisista, mutta vastaajat moittivat Nokiaa myös liiallisesta byrokraattisuudesta ja huonosta johtamisesta.