Insinööri-lehti talous

Naantaliin suunnitellaan vedyn tuotantolaitosta

Green H2UB ja Turun Seudun Energiantuotanto TSE ovat solmineet aiesopimuksen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamista TSE:n Naantalin-voimalaitoksen alueelle.

Tämänhetkisen arvion mukaan hanke voisi toteutua aikaisintaan vuoden 2023 aikana.

Tarkoitus on tuottaa vetyä meri- ja raskaan liikenteen polttoaineeksi ja sivutuotteena syntyvä hukkalämpö kaukolämmöksi.

Vetyä tuotettaisiin vihreällä sähköllä elektrolyysin avulla. Niin ikään vedyn polttamisesta ei synny hiilipäästöjä. Siksi vihreää vetyä pidetään vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille.

Noin kolmannes vihreän vedyn tuotannossa käytetystä sähköstä menee hukkaan lämpönä, minkä vuoksi kaukolämpöverkon läheisyys on sijaintina ideaali.

Green H2UB on Elomaticin perustama kehitysyhtiö. Elomatic on insinööri- ja suunnittelutoimisto.

Kuva: Elomatic