Insinööri-lehti

Muuntokoulutuksesta lääke insinöörityöttömyyteen

Insinööriliitto pyrkii vähentämään insinöörien työttömyyttä siirtämällä koulutuksen painopistettä muuntokoulutuksen suuntaan. Liiton mielestä muuntokoulutus on nopea tapa tuoda työmarkkinoille lisää osaajia.

Suomessa on 5 900 työtöntä insinööriä. Työantajat valittavat työntekijäpulaa, vaikka tekijöitä riittää.

– Koska työnantaja haluaa aina uusinta osaamista, muuntokoulutuksella on merkittävä vaikutus insinöörien työllistymiseen, sanoo Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo.

Ensimmäisessä vaiheessa tavoite on puolittaa insinöörien työttömyys 3 000:een.

Insinöörikoulutuksen kehittämisyhdistyksen INSKE:n kehittämisseminaarissa puhunut Salo esittää, että insinöörien koulutusmäärä pidettäisiin nykyisellä 6 000 tutkinnon vuositasolla. Niistä 4 000 olisi normaaleita ammattikorkeakoulututkintoja ja 2 000 työttömien insinöörien suorittamia muuntokoulutustutkintoja.

Normaalin insinööriammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta ja on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Insinöörin tutkinnon aiemmin suorittaneille tarjottava muuntokoulutustutkinto olisi huomattavasti nopeampi, sillä se kestäisi noin yhden vuoden ja olisi laajuudeltaan noin 60 opintopistettä.

Ammattikorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimus insinöörikoulutuksen järjestämisestä on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

– Insinööriliitto toivoo, että ammattikorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimus insinöörikoulutuksesta avataan ja tutkintorakennetta muutetaan muuntokoulutuksen suuntaan, Salo sanoo.

– Ellei tämä ole mahdollista, ratkaisuna on, että lisätään portaittain muuntokoulutuksen määrää jo ennen kuin nykyinen sopimuskausi loppuu.

Tässä tapauksessa Salo esittää, että muuntokoulutustutkintojen määrää kasvatetaan vaiheittain vuoden 2020 loppuun mennessä. Vanhan sopimuksen loputtua muuntokoulutustutkintoja annettaisiin 2 000 vuodessa.

Koulutuksen nopeus on tärkeää, sillä osaaminen vanhenee entistä lyhyemmässä ajassa. Jo 42 ikävuoden jälkeen insinöörin työttömäksi jäämisen todennäköisyys alkaa kasvaa.

– Insinöörin paras ennen -päivä on 42-vuotiaana. Insinööriliitto pyrkii toimillaan edistämään sitä, että päivä saataisiin palautettua vuosituhannenvaihteen tasolle, jolloin se oli vielä 55 vuotta, Salo sanoo.