Insinööri-lehti

Miten Suomesta tehdään hiilineutraali?

Millä keinoilla Suomen tulisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään? Mihin velvoitteisiin olet valmis hiilijalanjälkesi pienentämiseksi? Miten äänesi kuuluisi parhaiten energia- ja ilmastotiekartan valmistelussa kohti vuotta 2050?

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää Otakantaa-foorumilla keskustelun, jolla se kerää näkemyksiä kasvihuonekaasujen vähentämisestä ja kansalaisten valmiudesta toimiin, joilla pienennetään omaa hiilijalanjälkeään.

Kysely on avoinna 30.8.2013 saakka osoitteessa:
www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Millaisen_tiekartan_avulla_hiilineutraaliin_Suomeen_2050

Kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta. Hallituksen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa energian käyttöön liittyvien päästöjen likimain nollaamista.

TEM käynnisti 29.5.2013 Suomen energia- ja ilmastotiekartan laatimisen vuoteen 2050 saakka. Työn aikana selvitetään keskeisiä vaihtoehtoja vuoden 2050 päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ja tarkastellaan eri valintoihin liittyviä haasteita, mahdollisuuksia ja taloudellisia vaikutuksia.

Osallistuessasi Otakantaa-keskusteluun kannattaa pitää mielessä, että vaikka tekoja päästöjen vähentämiseksi tarvitaan jo tänään, niin tässä tarkastelussa hahmotellaan polkuja aina 37 vuoden päähän. Taaksepäin katsoessa se tarkoittaa sitä, että olisi vuosi 1976 ja ideoitaisiin tähän päivään saakka ulottuvaa tulevaisuutta. Katsotaan siis rohkeasti eteenpäin ja rakennetaan polkua kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2050.

Tarkempaa tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: www.tem.fi/tiekartta2050