Insinööri-lehti

Miten käy palkanmaksun, kun lentokielto estää töihinpaluun?

Islannin tulivuorenpurkaus aiheutti ainutlaatuisen laajan lentokiellon, jonka seurauksena lukemattomat työ- ja lomamatkalaiset joutuvat setvimään ylimittaisiksi venähtäneitä matkapoissaolojaan työnantajiensa kanssa.

Laki antaa vastauksia vain työmatkalaisen tilanteeseen ja turvaa palkanmaksun 14 päivän ajalta. Mutta entäpä jos loma-aika päättyy ja töihin pitäisi palata, eikä paluumatka onnistu tai se kestää huomattavasti aiottua kauemmin? Työlainsäädäntö ei tunne lomamatkalle jumiutuneen työntekijän tapausta.

Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa viipymättä työnantajalle poissaolostaan ja sen syystä. Siinä tapauksessa työnantajalla ei ole oikeutta lopettaa työsuhdetta poissaolon takia.

Mikäli työnantaja sanelee ehtoja paluumatkaan ja esimerkiksi edellyttää työ- tai lomamatkalaiselta saapumista takaisin työpaikalle tiettyyn määräaikaan mennessä, työnantaja on velvollinen vastaamaan siitä aiheutuneista kustannuksista.

Palkanmaksusta lomaltapaluun viivästyessä ei ole säännöksiä
 – Akavalaisia koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa ei ole määräyksiä siitä, miten lentokiellon viivyttämä lomaltapaluu vaikuttaa palkanmaksuun. Jos palkanmaksusta ei päästä yksimielisyyteen, työnantajan kanssa kannattaa selvittää, onko poissaolo mahdollista kuitata etätyönä tai vuosilomapäivillä tai liukumavapailla, Akavan lakimies Maria Löfgren neuvoo.

Hänen mukaansa on keskeistä, että työpaikalla sovelletaan samaa menettelytapaa kaikkien samassa tilanteessa olevien työntekijöiden kohdalla.

Työmatkalle juuttunut saa palkkaa ainakin 14 päivän ajalta
Työlainsäädäntö tuntee vain tilanteen, jossa työpaikka joutuu poikkeuksellisen ja ennalta-arvaamattoman luonnonkatastrofin kohteeksi, ja työnteko estyy. Tällaisessa tapauksessa työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa 14 päivän ajalta.

– Jos työntekijä on juuttunut meneillään olevan lentokiellon takia työmatkalle, on kohtuullista, että palkanmaksua ja matkakustannusten korvausta ei keskeytetä lain tarkoittaman 14 päivän jälkeenkään, sillä työntekijä on matkallaan työnantajan vuoksi. Luonnollisesti työnantajan on annettava kaikki mahdollinen apu ja tuki, jotta paluu saadaan järjestymään vaihtoehtoisella tavalla niin pian kuin suinkin, Löfgren toteaa.

Paluun ja majoituksen järjestämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa työnantaja, ainakin edellä mainittujen 14 päivän ajan.

Kaikissa lentokiellon aiheuttamissa työsuhdepulmissa kannattaa kääntyä oman liiton lakimiehen puoleen.

Teksti: Akavan viestintä