Insinööri-lehti

Marraskuun työttömyysaste oli 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli marraskuussa 216 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli marraskuussa 8,2 prosenttia eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,2 ja naisten 7,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,2 prosenttia.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 66,9 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2014 marraskuuhun verrattuna. Miesten työllisyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 67,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,5 prosenttiyksikköä 66,1 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 641 000. Heistä työllisiä oli 228 000 ja työttömiä 48 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 17,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 marraskuussa 1 490 000 henkeä eli 28 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 151 000, mikä oli 5 000 henkeä vähemmän vuoden 2014 marraskuuhun verrattuna.

Marraskuussa 342 100 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa yhteensä 342 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 15 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä kuusta 4 400:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1 500 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa eli yhteensä 42 900. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-marraskuussa keskimäärin 63,2 prosenttia, mikä on 5,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 114 400, mikä on 19 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 129 000 eli 5 900 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin marraskuun aikana 33 200 eli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli marraskuussa avoinna 60 200 työpaikkaa, mikä on 1 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna marraskuun lopussa 35 700 henkilöä, mikä on 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 25 300 henkilöä, mikä on 1 600 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 6 900 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten.