Insinööri-lehti

Maaliskuun työttömyysaste 9,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 maaliskuussa 252 000, mikä oli 16 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,5 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 9,0 prosenttia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työllisiä oli vuoden 2014 maaliskuussa 2 392 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla ja väheni julkisella sektorilla vuoden 2013 maaliskuuhun verrattuna. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 66,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,6.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 maaliskuussa 252 000, mikä oli 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli maaliskuussa 9,5 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

15–24-vuotiaita nuoria oli maaliskuussa yhteensä 653 000. Heistä työllisiä oli 222 000 ja työttömiä 79 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli maaliskuussa 26,3 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 450 000 vuoden 2014 maaliskuussa eli 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 394 000 henkeä, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten koulutuksen toimialalla ja väheni teollisuuden toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 238 000 henkeä, mikä oli 6 000 henkeä enemmän kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 1 460 000 henkeä, mikä oli 17 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 137 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2014 lopussa kaikkiaan 316 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 29 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden maaliskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (19 %), Kainuussa (17 %) ja Keski-Suomessa (14 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 30 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.