Insinööri-lehti

Liikennealan amk-koulutus täyttää 10 vuotta

Hämeen ammattikorkeakoulun liikennealan koulutus täyttää kymmenen vuotta. HAMK on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, jossa pääaineena voi opiskella liikennealaa.

Opiskelijat valmistuvat liikennesuunnittelijoiksi ja älyliikenteen asiantuntijoiksi. Tähän mennessä liikennealalta on valmistunut noin 200 opiskelijaa. Noin puolet opiskelijoista on sijoittunut julkiselle puolelle ja puolet alan suunnittelutoimistoihin.

Vuonna 2016 aloitettiin ensimmäisen kerran jokavuotinen tulevaisuuden liikennejärjestelmiin suuntautunut yamk-koulutus.

HAMK kehittää laajasti arjen liikkumista. Kävelyn ja pyöräilyn merkitys arkiliikkumisessa ja terveyden ja hyvinvoinnin tuojana on vahvassa nosteessa. Korkeakoulu kouluttaa liikennealan ammattilaisia, jotka osaavat suunnitella kävelylle ja pyöräilylle turvallista ja toimivaa liikenneympäristöä ja samalla myös ohjata ihmisiä viisaisiin liikkumisvalintoihin.

Koulu on toteuttanut sähköpyöräkokeiluja ja on mukana valtakunnallisessa Aigo-hankkeessa, jossa testataan robottiautojen ja bussien liikkumista liikenteen seassa Hämeenlinnassa, Espoossa ja Vantaalla.

Syksyllä 2019 käynnistyy muuntokoulutus tietotekniikan osaajasta älyliikenteen asiantuntijaksi. Tavoitteena on kouluttaa ihmisiä, joilla olisi ymmärrys sekä tietotekniikasta että liikennetekniikasta ja erityisesti älyliikenteestä. Viesti työelämältä on ollut, että tällaisille osaajille tarjotaan välittömästi töitä.