Insinööri-lehti

Laskuri paljastaa tuloloukut

Me-säätiön ja THL:n kehittämä tulolaskuri kertoo, mitä kotitalouden käytettävissä oleville tuloille tapahtuu, kun elämäntilanne muuttuu.

Kotitalouksien käteen jäävään tuloon vaikuttavat muun muassa palkka, verotus ja tulonsiirrot. Monet etuudet määritellään muun muassa palkan sekä talouteen kuuluvien aikuisten ja lasten lukumäärän perusteella.

– Tulolaskurin avulla on mahdollista tarkastella esimerkiksi sitä, miten saatujen etuuksien määrä muuttuu, kun ansiotulot kasvavat. Näin on mahdollista paikantaa niin sanottuja tuloloukkuja eli tilanteita, joissa kotitalouden käytettävissä olevat tulot eivät merkittävästi kasva, vaikka työskentely lisääntyisikin, esittelee THL:n tutkija Ilari Ilmakunnas.

Tulonsiirroilla on iso taloudellinen merkitys eri elämäntilanteissa. Työssä käyvillä palkkatulot muodostavat tuloista valtaosan, mutta opiskelijat ovat oikeutettuja opintoetuuksiin ja pienten lasten vanhemmat perhe-etuuksiin.

– Osana keskustelua sosiaaliturvan uudistamisesta on tärkeää ymmärtää, kuinka nykyinen tulonsiirtojärjestelmä toimii. Laskuri antaa asiantuntijoiden ja tutkijoiden lisäksi kaikille suomalaisille mahdollisuuden kokeilla, miten tulonmuodostus muuttuu elämäntilanteen tai ansiotulojen mukaan, Ilmakunnas selittää.