Insinööri-lehti

Kuukausipalkkaisten mediaaniansiot 3 220 euroa

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 220 ja keskiansio 3 631 euroa kuukaudessa viime vuonna. Miesten mediaaniansiot olivat 3 650 ja naisten 2 851 euroa.

Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 563 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman kymmenen prosentin ansiot olivat 2 149 euroa tai pienemmät. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli 0,7 prosenttia viime vuonna.

Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten ammattikirjo ja koulutustausta vaihtelevat paljon. Alemman korkeakouluasteen tutkinto oli 24 prosentilla ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinto 19 prosentilla.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 3 359 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 4 347 euroa.