Insinööri-lehti

Kunniamaininta teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeelle

Tuottavuuden pyöreä pöytä palkitsi kunniamaininnalla tuottavuusyhteistyöstä teknologiateollisuuden työmarkkinajärjestöjen yhteisen Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeen pilottivaiheen. Myös hankkeessa mukana oleva Nakkila Group sai kunniamaininnan työhyvinvointiin liittyvästä kehitystyöstään.

Muita kunniamaininnan saaneita yrityksiä olivat Levypyörä Oy, RTK-Palvelu Oy, Oulun kaupungin opetustoimi, Atria Suomi Oy ja Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon Ikäkeskuksen viriketoiminnan työyksikkö.

Tuottavuusyhteistyö-kunniamaininnalla palkitaan onnistuneita, yhdessä toteutettuja ja esimerkiksi kelpaavia työpaikkojen ja toimialojen hankkeita ja ohjelmia, jotka ovat parantaneet suomalaisilla työpaikoilla samanaikaisesti tuottavuutta ja työelämän laatua.

Tuottavuusyhteistyö-kunniamaininnat jaettiin Tuottavuusyhteistyöseminaarissa 26. maaliskuuta Helsingissä. Tuottavuuden pyöreä pöytä perustettiin 2007. Sen tarkoituksena on tuottavuuden, työelämän laadun ja tuottavuusyhteistyön edistäminen. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt sekä näitä järjestöjä lähellä olevat tuottavuustoimijat.

Hyvä työ -hanke laajenemassa

Palkitun Hyvä työ -hankkeen tavoitteena on muun muassa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen, työkyvyn ylläpitäminen, sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy, hyvien toimintamallien kehittäminen ja uudenlaisen työpaikkakulttuurin luominen. Hankkeen pilottivaiheessa oli mukana 19 teknologia-alan yritystä.

Pilottivuoden aikana testatut työkalut ja toimintamallit ovat nyt hankkeen laajennusvaiheessa yritysten käytössä. Lisäksi mukaan otetaan sata uutta yritystä. Osallistuminen hankkeeseen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista.

Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliitojen yhteisessä työhyvinvointihankkeessa Hyvä työ – Pidempi työura ovat mukana Teknologiateollisuus, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Uusi Insinööriliitto UIL, Metalliliitto ja Pro.

 

Lisää Hyvä työ -hankkeesta: www.tyohyvinvointi.info