Insinööri-lehti talous

Kotkan akkumateriaalitehtaan suunnittelu etenee

Katodiaktiivimateriaalitehtaan investoinnin suunnittelu jatkuu teknis-taloudellisen kannattavuusselvityksen pohjalta.

Suomen Malmijalostus ja kiinalainen Beijing Easpring Material Technology ovat neuvotelleet litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavaa katodiaktiivimateriaalia tuottavan tehtaan perustamisesta Kotkaan. Osana neuvotteluja yhtiöt ovat valmistelleet teknis-taloudellisen kannattavuusselvityksen ja sopineet jatkavansa yhteistyötä tehdashankkeen toteuttamiseksi.

Selvitystyön perustana käytettiin aloituskapasiteettia 50 000 tonnia vuodessa sekä mahdollisuutta laajentaa kapasiteettia tulevaisuudessa.

Tehdasinvestoinnin toteuttamista varten Suomen Malmijalostus ja Beijing Easpring valmistelevat tehtaan rakentamisesta ja toiminnasta vastaavan yhteisyrityksen perustamista. Tarkoituksena on, että Suomen Malmijalostuksesta tulee yhteisyrityksen vähemmistöomistaja.

Yritykset valmistelevat tehtaan ympäristölupahakemusta, joka on tarkoitus jättää alkuvuoden 2022 aikana. Lisäksi Kotkan Keltakallion teollisuusalueelta varatulla teollisuustontilla tehdään seuraavaksi töitä, joilla pohjustetaan rakennustyömaan projektitoimiston perustamista sekä tehtaan maanrakennustöitä.

Käynnistyttyään tehdas työllistää ensivaiheessa arvion mukaan suoraan noin 250 henkilötyövuotta.

Kuva: Askoldsb/Mostphotos