Insinööri-lehti

Kotitalouksien tulojen kasvu pysähtyi

Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,8 prosenttia vuonna 2011. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu sen sijaan pysähtyi.

Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoivuonna 2011 vain 0,1 prosenttia. Oikaistuun reaalituloon luetaan nettotulojen lisäksi myös julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Tuotantoa lisäsi kaikkien kysyntäerien kasvu. Nopeimmin kasvoivat investoinnit, 7,1 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi 2,9 prosenttia ja tuonnin volyymi 6,1 prosenttia. Yksityiset kulutusmenot kasvoivat volyymiltaan 2,3 prosenttia ja julkiset kulutusmenot 0,4 prosenttia.

Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä lisääntyi nimellisesti 9 prosenttia, mutta jäi edelleen selvästi pienemmäksi kuin huippuvuonna 2007. Sekä välittömiä veroja että osinkoja yritykset maksoivat 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli 2,8 miljardia euroa ylijäämäinen eli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska investoinnit ja varastot kasvoivat.