Insinööri-lehti

Kotitalouksien tulojen kasvu pysähtyi vuonna 2011

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,7 prosenttia vuonna 2011 Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan. Palkkatulojen nimellisestä kasvusta huolimatta kotitalouksien tulojen kasvu pysähtyi viime vuoden aikana.

Maaliskuussa julkaistujen ensimmäisten ennakkotietojen mukaan kasvu oli 2,9 prosenttia. Bruttokansantuote oli viime vuonna kaikkiaan 189 miljardia euroa.

Kansantuote jäi viime vuonna reaalisesti edelleen 3 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2008. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo kasvoi viime vuonna reaalisesti yhden prosentin.

Arvonlisäyksen volyymi kasvoi edelleen vuonna 2011 useimmilla toimialoilla vuoden 2009 ennätysmäisen pudotuksen jälkeen. Teollisuusaloista kasvua lisäsivät eniten kemianteollisuus ja eräät metalliteollisuuden alat.

Sen sijaan elektroniikkateollisuuden arvonlisäys väheni merkittävästi. Palvelualoista kasvua lisäsivät eniten liike-elämän palvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä kiinteistöalan toiminta.

Tuotantoa lisäsi kaikkien kysyntäerien kasvu. Nopeimmin kasvoivat investoinnit, 6,8 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi 2,6 prosenttia ja tuonnin volyymi 5,7 prosenttia. Yksityiset kulutusmenot kasvoivat volyymiltaan 2,5 prosenttia ja julkiset kulutusmenot 0,4 prosenttia.

Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä lisääntyi nimellisesti 9 prosenttia, mutta jäi edelleen selvästi pienemmäksi kuin huippuvuonna 2007. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja osinkoja arviolta 23 prosenttia enemmän.

Yritysten rahoitusasema oli 2,5 miljardia euroa ylijäämäinen eli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska investoinnit ja varastot kasvoivat.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema sen sijaan oli kolmatta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 1,8 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5 miljardia euroa.

Kotitalouksien reaalitulojen kasvu pysähtyi viime vuonna. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoi vain 0,2 prosenttia. Siihen luetaan nettotulojen lisäksi myös julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 4,4 prosenttia, sosiaalietuudet 3,7 prosenttia ja omaisuus- ja yrittäjätulot 4,1 prosenttia.