Insinööri-lehti

Korotusosan maksaminen päättyi

Korotetun ansio-osan maksaminen 20 vuoden työhistorian perusteella on päättynyt vuoden alusta voimaan tulleen työttömyysturvalain muutoksen takia.

Henkilöille, joiden työsuhde päättyi ennen tämän vuoden alkua, korotusosaa voitiin kuitenkin maksaa kesäkuun loppuun asti.

Maksaminen päättyi heinäkuun alusta, vaikka maksupäiviä olisi ollut jäljellä enimmäisajasta. Ansiopäivärahan maksaminen jatkuu normaalisuuruisena.

Korotettua päivärahaa voi edelleen saada työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Asiasta tiedotti IAET-kassa.