Insinööri-lehti

Korkeasti koulutettujen työttömyys on lisääntynyt

Vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys on lisääntynyt muita koulutusasteita enemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Korkeasti koulutettujen työttömien osuus työikäisestä työvoimasta on kasvanut eniten luonnontieteiden ja tekniikan alalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2013 ennakkotiedoista.

Työttömien osuus 18–64-vuotiaasta työvoimasta laski kaikilla koulutusasteilla ennen vuotta 2008. Vuoden 2008 jälkeen ylimmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen suorittaneiden työttömien osuus ei ole laskenut alle vuoden 2003 tason. Vuodesta 2012 työttömien osuus työvoimasta kasvoi kaikilla koulutusasteilla, voimakkaimmin kuitenkin korkeasti koulutetuilla.

Työikäisiä työttömiä oli vuoden 2013 lopussa 328 000, mikä oli lähes 47 000 (17 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten työttömien määrä kasvoi korkeasti koulutettujen ryhmissä. Alimman korkea-asteen tai alemman korkeakouluasteen suorittaneilla työttömyys lisääntyi 29 prosenttia sekä ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutuksen suorittaneilla 31 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden lisääntyneestä työttömyydestä huolimatta, heidän osuutensa kaikista työikäisistä työttömistä on noin viidenneksen, kun taas osuus työllisistä on 41 prosenttia.

Koulutusaloittain tarkasteltuna korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömien osuus työvoimasta oli suurin humanistisella ja taidealalla (11,0 %) ja alhaisin terveys- ja sosiaalialalla (2,8 %). Tekniikan alalla työttömien osuus kasvoi erityisesti vuonna 2009, mutta kasvu on jatkunut myös viime vuosina.

Myös työllisten osuudet koko työikäisestä väestöstä vaihtelevat koulutusasteen mukaan. Vuonna 2013 työllisten osuus perusasteen suorittaneilla oli 45 prosenttia, keskiasteen suorittaneilla 68 prosenttia, alimman korkea-asteen tai alemman korkeakouluasteen suorittaneilla 81 prosenttia ja ylemmän korkeakoulu- tai tutkijakoulutusasteen suorittaneilla 86 prosenttia.