Insinööri-lehti

Korkeakoulutetut nuoret haluavat työelämältään vakautta

Korkeakoulutetut nuoret haluavat tulevaisuuden työelämältä vakautta ja turvaa, kertoo Akavan TNS Gallupilla teettämä kyselytutkimus. 20–35-vuotiaat arvostavat eniten vakaata toimeentuloa ja suurin osa työskentelisi mieluiten palkansaajana (69 prosenttia).

Jopa 63 prosenttia nuorista piti vakaata toimeentuloa erittäin tärkeänä ja 35 prosenttia melko tärkeänä. Vakaita työsuhteita piti erittäin tärkeänä 50 prosenttia ja melko tärkeänä 39 prosenttia. Tärkeänä pidettiin myös osaamisen kehittämistä ja työn joustavuutta.

Vastaajilta kysyttiin, mikä olisi mieluisin tapa työllistyä tulevaisuudessa. 69 prosenttia nuorista haluaisi työllistyä palkansaajana. 13 prosenttia yhdistelisi mieluiten työllistymisen eri tapoja ja 8 prosenttia toimisi yrittäjänä. Työllistymisen tavalla ei ollut merkitystä kahdeksalle prosentille nuorista vastaajista.

– Nuoret korkeakoulutetut arvostavat yhtä lailla turvaa ja vakautta kuin vanhemmat polvet. Vakauden merkitys saattaa korostua erityisesti aikoina, jolloin yleinen työllisyystilanne on heikentynyt ja kokemukset työn epävarmuudesta ovat lisääntyneet, sanoo tutkija Joonas Miettinen.

Nuoret eivät pitäneet työn kansainvälisyyttä erityisen tärkeänä mutta kokivat ulkomaille muuton todennäköisempänä vaihtoehtona kuin vanhemmat. Puolet yliopistotutkinnon ja kolmannes ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 20–35-vuotiaista pitää ulkomaille muuttoa vaihtoehtona. Yli 35-vuotiaista korkeakoulutetuista ulkomaille muuttoa pitää vaihtoehtona 26 prosenttia.

– Tämä ei ole mikään ongelma, jos korkeakouluista valmistuu huippuluokan osaajia, jotka työllistyvät Suomeen. Liikkuvuutta on toki lisättävä, mutta olennaista on, että opiskelijat pystyvät jo opintojensa aikana kansainvälistymään Suomessa ja saavat valmiudet toimia kansainvälisesti, työskentelevät he sitten missä hyvänsä, sanoo lakimies Vesa Vuorenkoski.

TNS Gallup teki kyselyn Akavalle huhtikuussa 2016. Kyselyyn vastasi 884 korkeakoulutettua. Vastaajat ovat 20–64-vuotiaita.

Lisää aiheesta Akavalainen-verkkolehdessä.