Insinööri-lehti

Korkeakoulujen yhteistyötä ehdotetaan lisättävän

Kansainvälisen asiantuntiryhmän tekemän selvityksen mukaan Suomen korkeakoulujärjestelmä on suhteellisen hyvässä kunnossa ja duaalimalli on toimiva. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujärjestelmän joustavuutta suositellaan lisättävän merkittävästi.

Asiantuntiryhmän suosittelee, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on täytettävä samat laatukriteerit. Opetuksen ja tutkimuksen laatu on tuotava ammattikorkeakoulujen toiminnan keskiöön sekä korkeakoulujen ja korkeakoulusektorien yhteistyön esteet on purettava.  Suosituksiin kuuluu myös kansainvälistymisen vahvistaminen, opintopolkujen kehittäminen joustaviksi sekä opetus- ja oppimismetodien modernisointi.

Insinööriliiton koulutus- ja tutkimusyksikön johtaja Hannu Saarikankaan mukaan varsin moniin ongelmiin löytyisi vastaus asennemuutoksesta tai yhteistyön tiivistämisestä korkeakoulusektorien sisällä tai välillä.

Saarikankaan mielestä on valitettavaa, että vain noin kaksi kolmesta korkeakouluista vastasi saamiinsa kysymyksiin.

Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän ruotimisen lisäksi raportti pitää sisällään tukevan paketin verokkimaiden duaalimallisten korkeakoulujärjestelmien kuvauksia.

Technopolis Group selvitti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa Tanskan, Sveitsin, Irlannin ja Alankomaiden korkeakoulumalleihin. Selvitys toteutettiin syyskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana.