Insinööri-lehti

Korkeakouluille 20 miljoonaa osaajien kouluttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen haettavaksi 20 miljoonaa euroa uusiin koulutuksiin, joilla saadaan nopeasti lisää osaajia työmarkkinoille. Osa koulutuksista voi suuntautua insinöörialoille.

– Lisärahoituspäätös on tervetullut täsmätoimenpide. Muuntokoulutuksilla tai muilla lyhyemmillä koulutuskokonaisuuksilla pystytään tarjoamaan ratkaisuja osaajien tarpeeseen tekniikan alan työmarkkinoilla, kiittää Insinööriliiton erityisasiantuntija Katri Manninen.

Hallitus on päättänyt yhteensä 20 miljoonan lisärahoituksesta osaajien kouluttamiseksi korkeakouluissa vuoden 2018 ensimmäisessä ja toisessa lisätalousarviossa.

Erityisavustuksella rahoitettavat koulutukset voivat olla tutkintoon johtavaa koulutusta, erikoistumiskoulutusta tai lyhyempiä, tutkinnon osista muodostuvia kokonaisuuksia. Koulutusten kohderyhmää ei ole rajattu vain korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.

– Osaamisen päivittämisen tarve kasvaa tulevaisuudessa. Täsmätoimenpiteiden lisäksi on erittäin tärkeää, että kehitämme ratkaisuja, joilla turvataan elinikäinen oppiminen ja mahdollistetaan korkeakouluille erilaisten opintokokonaisuuksien tarjonta, Manninen sanoo.

Korkeakoulujen tulee suunnitella ja toteuttaa nopeavaikutteiset koulutushankkeet tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän ja ely-keskusten sekä alueen työvoimahallinnon kanssa. Rahoitettavat koulutukset päätetään joulukuussa ja käynnistyvät vuonna 2019.

Lisärahoitus ei muuta kuitenkaan sitä, että ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta on vähennetty rankasti 2010-luvulla. Insinööriliitto ajaa perusrahoituksen kasvattamista seuraavaan hallitusohjelmaan.