Insinööri-lehti

Konkurssien määrä väheni tammi–toukokuussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–toukokuussa pantiin vireille 1 119 konkurssia, mikä on 35 konkurssia (3,0 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 528, mikä on 498 henkilöä (9,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 310 konkurssia, mikä on 24 konkurssia (7,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–toukokuussa kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 244 konkurssia, mikä on 17 konkurssia (7,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin ”menemistä” sanan varsinaisessa merkityksessä.