Insinööri-lehti

Konkurssien määrä väheni 5,7 prosenttia viime vuonna

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna pantiin vireille 2 954 konkurssia, mikä on 177 konkurssia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 14 126, mikä on 1 511 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi viime vuonna kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 611 konkurssia, mikä on 34 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin viime vuonna vireille 646 konkurssia, mikä on 59 konkurssia vähemmän kuin edellisvuonna. Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla pantiin vireille 317 konkurssia, mikä on 29 konkurssia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä.