Insinööri-lehti

Kolmannes päivärahan saajista täytti aktiivisuusedellytyksen

Aktiivimallin ensimmäinen 65 päivän tarkastelujakso on täyttynyt maaliskuun lopussa IAET-kassassa arviolta 1 890 päivärahan saajalla. Tämän hetken arvion mukaan IAET-kassan tarkastelujakson täyttäneistä päivärahan hakijoista 33 prosenttia on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen.

Näistä arviolta puolet on täyttänyt aktiivisuuden työllistämistä edistäviin palveluihin osallistumalla, vajaa puolet tekemällä töitä tai yritystoiminnalla ja noin kymmenen prosenttia te-toimiston työllistymistä tukevilla muilla toimilla.

Lisäpäivillä olevista henkilöistä vain 14 prosenttia on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen.

Päivärahan saajia, jotka eivät ole säännösten mukaisesti aktiivisuusseurannan piirissä, on tällä hetkellä kahdeksan prosenttia kaikista päivärahan saajista. Heistä 88 prosenttia on lomautettuja, kahdeksan prosenttia saa etuutta työkyvyttömyyden vuoksi, kaksi prosenttia odottaa työkyvyttömyyseläkepäätöstä ja kaksi prosenttia toimii omais- tai perhehoitajana.

IAET-kassa tiedottaa lisää, kun tilastot tarkentuvat. Esimerkiksi tieto, kuinka suuren osan päivärahan saajista päivärahaa on jouduttu alentamaan, tarkentuu toukokuun puolivälin jälkeen, kun suurin osa huhtikuun hakemuksista on käsitelty.