Insinööri-lehti

Kolmannes jäänyt ilman työnantajan kustantamaa koulutusta

Kolmannes akavalaisista on jäänyt edellisen 12 kuukauden aikana työnantajan kustantaman koulutuksen ulkopuolelle, kertoo Akavan tuorein tilastokooste Akavaaka. Tilanne on huono erityisesti teollisuudessa.

Akavan TNS Gallupilla teettämän kyselyn mukaan miehistä 37 ja naisista 27 prosenttia ei osallistunut työnantajan kustantamaan koulutukseen vuoden sisällä kyselystä.

Erityisen huolestuttavaa on, että työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan mahdollisuudet uuden oppimiseen sekä osaamisen kehittämisen systemaattisuus ovat heikointa teollisuuden työpaikolla. Vain viidennes työntekijöistä kokee voivansa kehittää ammattitaitoaan systemaattisesti.

– Nimenomaan teollisuudessa käydään, tai ainakin tulisi käydä, jatkuvaa uudistumismyrskyä. Työpaikkoja tulee ja menee. Osaamista on tuettava erityisen paljon, jotta työntekijät pääsevät heti kiinni uusiin tehtäviin. Tuottavuuden kasvu työpaikoilla edellyttää innovaatioita. Innovaatioiden osaamispohja taas on tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä siinä, että koko henkilöstö kannustetaan tekemään asioita uusilla tavoilla, muistuttaa asiantuntija Ida Mielityinen.

Akavan kyselyn mukaan koulutusta saaneille akavalaisilla kertyi vuoden sisällä keskimäärin alle viisi koulutuspäivää. Kestolla on merkitystä, koska työolobarometrin mukaan yli yhdeksän koulutuspäivää saaneista palkansaajista 66 prosenttia katsoi koulutuksen avanneen mahdollisuuksia uusiin työtehtäviin. Neljän koulutuspäivän jälkeen näin koki vain 24 prosenttia palkansaajista.

– Myös asiantuntijuustutkimuksen mukaan asiantuntija tarvitsee uudistuakseen pidempää koulutusta. Pelkkä tietojen päivitys tai osallistuminen messuille tai seminaariin ei riitä, Mielityinen painottaa.

Myös työntekijöillä itsellään on vastuu osaamisestaan. Omaa uraa ja työllistymistä kannattaa aina ajatella pitkällä aikavälillä. Koulutus on hyvä tae uralle, ja se suojaa työttömyydeltä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita työttömiä työvoimasta on alle seitsemän prosenttia, kun työttömien osuus koko työvoimasta on 12,5 prosenttia.

– Kaikkien tulisi nyt viimeinkin ymmärtää, että yhdellä kertatutkinnolla ei koota osaamisen työkalupakkia. Vanhoja työkaluja on muokattava ja uusia hankittava. Tilanne edellyttää aivan uudenlaista asennetta: osaamista on kehitettävä systemaattisesti jatkuvasti ja matkalla on otettava hyppyjä ja loikkia, Mielityinen kannustaa.

Akavan kyselyyn vastasi tuhat akavalaista elo–syyskuussa 2016. Kouluttautumiseen liittyviä tietoja on koottu puolivuosittain julkaistavaan Akavaaka -tilastokoosteeseen.