Insinööri-lehti

Kivihiilen kulutus väheni 14 prosenttia

Kivihiilen kulutus väheni 14 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan viime vuoden tammi-joulukuussa vuotta aiempaan. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena yhteensä noin 3,6 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään noin 86 petajoulea.

Kivihiilen käyttö väheni sähkön erillistuotantolaitoksissa, joissa käytettiin kivihiiltä 57 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin 2011. Kivihiilen kokonaiskulutus on ollut kahtena viimeisenä vuosineljänneksenä kasvussa.

Kivihiilen kulutus oli vuoden 2012 tammi-joulukuussa 37 prosenttia pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin vastaavana aikana. Kivihiilivarastot olivat vajaa 4 miljoonaa tonnia joulukuun lopussa 2012 eli 14 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Erillinen lauhdevoiman tuotanto väheni 42 prosenttia vuonna 2012. Teollisuuden sähkön kulutuksen hienoinen kasvu, kylmä loppuvuosi, pienentyneet vesivarannot Pohjoismaissa ja alhaiset päästöoikeuksien hinnat sekä osittain turpeen saatavuus ovat syynä kivihiilen kulutuksen kasvuun toisella vuosipuoliskolla.