Insinööri-lehti

Keskustele järjestäytymisestä

Fiksut pärjää aina? on Akavan jäsenjärjestöjen yhteinen kampanja järjestäytymisen edistämiseksi. Kampanjan avulla Akava haluaa lisätä ajankohtaista keskustelua järjestäytymisen merkityksestä sekä työntekijän että suomalaisen yhteiskunnan kannalta.

– Haluamme tarjota foorumin, jossa voi keskustella järjestäytymisestä ja ammattiliittojen tarpeellisuudesta nykypäivänä. Keskustelu käydään kentän ehdoilla, kertoo Akavan järjestöjohtaja Risto Kauppinen.

Kampanjan kanavat ovat Facebook ja Twitter ja sisältöä tuottavat keskusteluun osallistuvat ihmiset ja työyhteisöt.

– Liiton jäsen on työelämän ja oman työpaikkansa kehittäjä. Järjestäytymistä voidaan pitää yhtenä työntekijän ammatti-identiteetin edellytyksenä ja osaamisen takeena. Liiton jäsen on kiinnostunut työpaikkansa ilmapiiristä ja menestystekijöistä, toteaa Akavan järjestötoimikunnan puheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

Fiksut pärjää aina? -kampanja haastaa ihmiset ajattelemaan työuraansa ja sen aikana mahdollisesti tarvitsemiaan ammattijärjestön palveluita. On tärkeää tiedostaa ammattijärjestöjen merkitys yhteiskunnan toiminnalle, hyvinvoinnin kohtuulliselle jakamiselle ja työn arvostukselle. Kampanjan ydin muodostuu ihmisten ajatuksista ja ideoista, työyhteisöistä ja keskustelusta.

– Jäsenyys omassa liitossa on vieläkin osalle arkaluonteinen asia. Jäsenet kuitenkin omistavat liitot ja omasta omistuksestaan saa olla avoimen ylpeä. Työelämän muutoksessa liitoilta tarvitaan entistä enemmän muutoskykyä ja reagointia. Seuraavan kuukauden aikana on loistava mahdollisuus tuoda vapaasti esille ajatuksiaan edunvalvonnasta, palveluiden kehittämisestä ja vaikkapa oman työpaikkansa hyvistä esimerkeistä, Rantamaula kiteyttää.

Fiksut pärjää aina? -keskusteluun ja kilpailuihin voi osallistua Facebook – sivulla www.facebook.com/fiksujuttu tai Twitterissä merkitsemällä twiittiin #fiksujuttu ja seuraamalla tällä tunnisteella aihetta tai www.twitter.com/fiksujuttu.