Kemin biotuotetehtaasta on suunniteltu tämän näköistä.
Insinööri-lehti talous

Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi tänään ympäristö- ja vesitalousluvat Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle.

Ympäristöluvassa on määritelty uuden tehtaan ympäristöpäästöjen raja-arvot. Metsä Fibre tekee päätöksen Kemin biotuotetehtaan investoinnista mahdollisesti alkuvuodesta 2021. Ennen sitä yhtiö tarkastelee saatua ympäristölupaa tarkemmin.

Biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuus. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaisi Kemin nykyisen sellutehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat.

Biotuotetehdas rakennetaan parhaan käyttökelpoisen eli bat-tekniikan mukaan ja osin jopa tätä edistyksellisemmästä tekniikasta, jota edustavat esimerkiksi jätevedenpuhdistamo ja rikkihappolaitos. Biotuotetehtaan investointi olisi 1,5 miljardia euroa, ja tehtaan rakentaminen kestäisi noin kaksi ja puoli vuotta.

Suunniteltu tehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja sen sähköomavaraisuus on 250 prosenttia.

Kuva: Metsä Fibre