Käsidesin tuotanto kasvoi maaliskuussa.
Insinööri-lehti talous

Kemianteollisuus sai piikin desinfiointiaineista

Teollisuuden tuotanto kasvoi mutta tilaukset laskivat maaliskuussa. Alojen välillä oli voimakasta vaihtelua.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 9,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-maaliskuun aikana tilaukset vähenivät 5,6 prosenttia vuodentakaisesta. Tilaukset ovat laskeneet kolme kuukautta.

Yritykset saivat maaliskuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa, jossa tilaukset kasvoivat 9,6 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat vuodentakaisesta 6,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa 13,9 prosenttia.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 1,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli maaliskuussa 2,8 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa enimmillään 39,6 prosenttia metsäteollisuudessa ja 23,8 prosenttia kemianteollisuudessa. Tuotannon normalisoituminen helmikuun lakkojen jälkeen näkyy metsäteollisuudessa voimakkaana kasvuna edelliseen kuukauteen verrattuna, vuodentakaisesta kasvua sen sijaan kertyi ainoastaan 0,3 prosenttia.

Kemianteollisuudessa tuotanto kasvoi sekä koronaepidemian aiheuttaman kysynnän että tavanomaisen kysynnän myötä. Kasvua oli etenkin lääketeollisuudessa sekä tuoteryhmien kautta tarkasteltuna muun muassa pesu- ja desinfiointiaineiden tuotannossa.

Voimaikkaimmin tuotanto laski kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa miinusta oli 8,6 prosenttia edelliskuukaudesta.

Kuva: VH-Studio/Mostphotos