Insinööri-lehti

Kasvu hidastuu ensi vuonna

Suomen talous kasvaa 2,5 prosenttia tänä vuonna ja 1,5 ensi vuonna, ennustaa valtiovarainministeriö taloudellisessa katsauksessaan.

Suomen talous kasvaa 2,5 prosenttia vuonna 2018. Kasvu hidastuu edellisvuodesta mutta on edelleen nopeaa. Maailmankauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointiodotuksissa.

Vuonna 2019 talouskasvun odotetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Suomen talous kasvaa 1,3 prosenttia vuonna 2020 ja 1,1 prosenttia vuonna 2021.

– Talouden huippusuhdanne on taittunut ja kasvu on palautumassa lähemmäs normaalia vauhtia, sanoo osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander.

Suomen viennin kasvu hidastuu ja investointihalukkuus vähenee, kun maailmantalouden kasvu hidastuu ja kansainvälisen kaupan esteet lisääntyvät. Investointien kasvua hidastaa myös asuntoinvestointien väheneminen, kun niiden taso palautuu lähemmäs normaalia.

Suuret investointihankkeet kuitenkin korvaavat maailmantalouden heikentyvien näkymien alentamia investointeja ennustejakson loppua kohden.

Reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää. Työllisyysaste nousee 73,3 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 6,6 prosenttiin vuonna 2021.