Insinööri-lehti

Kansantalouden tuotanto kasvoi toukokuussa

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 0,7 prosenttia edelliskuukaudesta. Toukokuun työpäiväkorjattu tuotanto oli 3,4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Huhtikuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 2,6 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi

Teollisuuden liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 4,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 1,6 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta metalliteollisuudessa, 7,3 prosenttia, ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 6,0 prosenttia.

Myös muiden teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto -toimialalla, 15,7 prosenttia. Toimialalla kaivostoiminta ja louhinta liikevaihto kasvoi 12,2 prosenttia, ja toimialalla vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 6,1 prosenttia edellisvuodesta.

Palkkasumma kasvoi

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli maalis-toukokuussa 4,9 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Toukokuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 5,2 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten maalis-toukokuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 2,0 prosenttia.

Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa kaikilla päätoimialoilla. Nopeimmin palkkasumma kasvoi muissa palveluissa 7,1 prosenttia, rakentamisessa 6,5 prosenttia ja teollisuudessa 5,3 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli maalis-toukokuussa 6,1 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin palkkasumma oli 2,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Toukokuussa yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 6,4 prosenttia ja julkisen sektorin palkkasumma 3,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman optioita. Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset.