Insinööri-lehti

Kansantalouden tuotanto kasvoi heinäkuussa

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi heinäkuussa 0,4 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna tuotanto oli 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaa kuukautta ylemmällä tasolla. Kesäkuun työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 0,5 prosenttia (oli -0,7 prosenttia) edellisvuoden kesäkuusta. Tarkentuminen johtuu tietojen täsmäyttämisestä neljännesvuositilinpitoon ja muutoksista Tuotannon suhdannekuvaajan laskentamenetelmissä.

Alkutuotannon ennakoidaan laskeneen kolme prosenttia vuoden 2011 heinäkuusta. Jalostus kasvoi vajaat kaksi prosenttia. Palveluiden ennakoidaan pysyneen edellisvuoden tasollaan. Alkutuotannolla tarkoitetaan maa-, riista-, metsä- ja kalataloutta. Jalostus sisältää teollisuuden ja rakentamisen. Palvelut sisältää kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan, liikenteen, liike-elämän palvelut sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja julkiset palvelut.