Insinööri-lehti

Kansallinen etätyöpäivä pe 16.9.2011

Suomen ensimmäistä kansallista etätyöpäivää vietetään perjantaina 16. syyskuuta 2011. Etätyöpäivän tavoitteena on vaikuttaa etätyöhön liittyviin näkemyksiin ja asenteisiin sekä tuoda esille etätyön myönteisiä vaikutuksia. Samalla halutaan rohkaista työnantajia, jotta he tarjoaisivat työtekijöille mahdollisuuden kokeilla etätyötä kansallisena etätyöpäivänä.

Etätyön hyödyt työntekijälle

•    Työaika joustaa ja rytmittyy omien tarpeiden mukaan
•    Työrauha ja keskittyminen lisääntyvät
•    Työtyytyväisyys ja työteho paranevat
•    Työmatkoihin käytetty aika ja raha säästyvät
•    Työtä ja perhe-elämää on joustavampaa sovittaa yhteen
•    Asuinpaikan voi valita muilla perusteilla kuin työn sijaintipaikan perusteella
•    Työnteolle voi valita tarkoituksenmukaisen paikan
•    Vajaakuntoisilla on mahdollisuus osallistua työelämään
•    Työskentely poikkeustilanteissa on mahdollista (liikenne-este, huono keli)

Etätyön edut työnantajalle

•    Työteho ja työn tuottavuus paranevat
•    Työurat pitenevät paremman jaksamisen myötä
•    Toimitilojen kustannukset pienenevät
•    Lisää työpaikan houkuttelevuutta ja on rekrytointivaltti
•    Vähentää työmatkaliikennettä
•    Parantaa ympäristövastuullisuutta
•    Edistää ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumista

Ensimmäisen kansallisen etätyöpäivän viralliset kumppanit olivat Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy. Akava on mukana etätyöpäivän kampanjaverkostossa.

Lisätietoa kampanjasta: www.etatyopaiva.fi