Insinööri-lehti

Kaivosinvestointien valmistelu jatkuu

Suomeen suunniteltujen kaivosinvestointien valmistelu jatkuu talouden epävarmuudesta huolimatta. Investointipäätökset ovat hieman viivästyneet, mutta suunnitelmissa on edelleen investoida kaivoshankkeisiin tällä vuosikymmenellä 3–4 miljardia euroa.

Suomessa on valmistelussa yli kymmenen kaivoksen perustamiseen tai laajennukseen tähtäävää hanketta. Alan tulevaisuutta varjostaa silti ennustettavuuden vähentyminen ja riskien lisääntyminen.
 
Kaivoshankkeiden rakentaminen painottuu vuosille 2014–2017. Uusia työpaikkoja alalle tulisi noin 2 800 ja niistä yli 2/3 syntyisi Lappiin.

Arviot sisältyvät kaivosteollisuuden toimialaraporttiin, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkisti tänään Helsingissä. Raportin on koonnut toimialapäällikkö Maija Uusisuo Lapin liitosta.

Ristiriidat ovat kärjistyneet

Uusisuon mukaan keskustelu kaivosverosta ja tiukemmista ympäristövaatimuksista sekä kaivostoiminnan ja erityisesti matkailun ja luontoarvojen välisistä ristiriidoista on kärjistynyt.

–Intressien yhteensovittaminen on välttämätöntä ja edellyttää menetelmiä eri toimialojen hyötyjen ja haittojen mittaamiseen ja vertailuun, hän arvioi.

Suomessa toimii kaksitoista metallimalmikaivosta. Uusimmat kaivokset ovat Laivan kultakaivos Raahessa sekä Kylylahden ja Kevitsan monimetallikaivokset Polvijärvellä ja Sodankylässä, joiden kaupallinen tuotanto käynnistyi tänä vuonna.

Vuonna 2011 teollisuusmineraaleja louhittiin 31 kaivoksesta. Kaivosteollisuuden liikevaihto oli noin puolitoista miljardia euroa, josta metallimalmikaivosten osuus vajaa miljardi euroa.

Malminetsintää tehtiin 81 miljoonalla eurolla. Kaivosten oman henkilöstön määrä vuoden 2012 puolivälissä oli noin 3 000. Alihankkijoiden palveluksessa oli noin 1 500 henkilöä.

Metallien kysyntä kasvaa

Metallirikasteiden tuotannosta vain kromirikaste riittää tyydyttämään kotimaisen jatkojalostuksen tarpeet. Raudan, kuparin, nikkelin, koboltin ja sinkin jalostajat toimivat suurimmalta osaltaan tai kokonaan tuontirikasteen varassa.

Väestön ja kehittyvien talouksien kysynnän kasvu sekä kaupungistuminen lisäävät metallien ja mineraalien kysyntää. Lähitulevaisuutta leimaa epävarmuus johtuen etenkin Euroopan talouden kehityksestä ja Kiinan kasvun hidastumisesta. Metallien hintojen epävakaisuus vaikuttaa kaivosyhtiöiden tuloksiin ja voi viivästyttää investointeja.

Koko maailmassa valmisteilla olevissa kaivosprojekteissa investointien määrä oli viime vuonna 676 miljardia dollaria, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Eniten investointeja valmistellaan Latinalaisen Amerikan, Pohjois-Amerikan ja Tyynenmeren alueilla.

Tulevien vuosikymmenten kaivoskapasiteettia valmistellaan nyt. Investoinnit tarjoavat kasvupotentiaalia myös suomalaisen kaivosteknologian ja -laitteiden viennille.