Insinööri-lehti

JUKOn hallitus vahvisti valtion kiky-neuvottelutuloksen

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn valtion neuvottelukunta on hyväksynyt ja JUKOn hallitus on vahvistanut valtion neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. Pääsopijajärjestöt JUKO, palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL pääsivät valtion työmarkkinalaitoksen kanssa viime yönä sopuun valtion virka- ja työehtosopimuksesta sopimuskaudelle 2017-2018.

–Saimme lopulta aikaan yhteisymmärryksen siitä, miten keskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukainen vuosittaisen työajan pidentäminen 24 tunnilla toteutetaan, kertoo JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

– Toimimme valtiolla niin, että päivittäistä työaikaa pidennetään virastotyöajassa 6 minuuttia, jaksotyössä 90 minuuttia kolmeviikkoisjaksossa ja viikkotyössä 30 minuuttia viikossa. Pidennetyt työajat alkavat helmikuun 2017 ensimmäisen täyden kalenteriviikon tai työjakson alusta.

JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jore Tilander on tyytyväinen, että sopu syntyi, vaikka se ei kaikilta osin mieluinen olekaan.

–Eihän työajan pidentäminen mitään herkkua työntekijäpuolelle ole ja neuvottelut olivat paikoin hyvin vaikeat, mutta pääsimme mielestämme siedettävään lopputulokseen. Valtion työntekijät ovat kantaneet kortensa kekoon. Nyt odotamme maan hallitukselta sen lupaamia huomattavia tuloverokevennyksiä, Tilander sanoo.

Sopimus sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisesti myös määräaikaisen, vuosien 2017-2019 lomarahojen 30 prosentin leikkauksen sekä niin sanotun selviytymislausekkeen valtionhallinnon ja sen virastojen taloudellisten vaikeuksien varalle.

– Kilpailukykysopimus sisälsi paljon työntekijäpuolelle vaikeasti neuvoteltavissa olevia asioita, mutta toivomme, että valtion virka- ja työehtosopimukseen ajamamme työhyvinvoinnin tukemista ja virastojen palkkausjärjestelmien kehittämistä työstävät työryhmät tuovat tulevaisuudessa myös henkilöstön kannalta positiivisia asioita valtion työelämään, Markku Nieminen sanoo.

Sopimuskausi on 1.2.2017 – 31.1.2018. Sopimuksen soveltamisalalla työskentelee noin 73 000 valtion virkamiestä ja työntekijää.