Insinööri-lehti

Joustotyö tuli esitykseen työaikalaista

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi eilen lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi hallituksen esitysluonnoksen uudeksi työaikalaiksi. Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa näkee esityksessä hyviä puolia mutta näkee siinä vielä aukkoja.

– Hyvä, että kaikki asiantuntijat ovat jäämässä työaikalain piiriin. Harmi, että kaikkea työtä ei saatu työajaksi, esimerkiksi vapaa-aikana matkustaminen jää edelleen ongelmaksi, Oksa summaa.

Lakiin tulee esityksessä uusi työajan muoto: joustotyöaika. Siinä työntekijä voi päättää vähintään puolet työajasta, missä ja milloin hän työskentelee. Joustotyöaika otetaan käyttöön työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.

– On varmasti töitä, joihin joustotyöaika sopii, mutta sitä voidaan nähdäkseni käyttää valitettavan helposti myös väärin esimerkiksi ylityökorvausten kiertämiseen. Pitäisikin harkita, että järjestelmästä sovittaisiin ensin luottamushenkilön kanssa työpaikalla ja sitten vasta voitaisiin sopia suoraan työntekijän kanssa joustotyön käyttöönotosta, Oksa ehdottaa.

Esitys keskimääräistää työajan, eli työaika voi vaihdella, kunhan se tasoittuu neljän kuukauden jaksoissa. Etätyö tulee vastaisuudessa työajan seurannan piiriin. Laki antaa myös mahdollisuuden työaikapankin perustamiseen riippumatta siitä, onko siitä sovittu työehtosopimuksessa.

Arviointineuvosto antaa lakiesityksestä lausunnon neljän viikon kuluessa.

– Lain jatkokäsittelyä on syytä seurata tarkkaan ja vaikuttaa edelleen asiaan, Oksa sanoo.