Insinööri-lehti

Jätteet tehokkaaseen hyötykäyttöön

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies on vihkinyt Lahden Energian Kymijärvi II -kaasutus¬voimalaitoksen ja muurannut Vantaan energian jätevoimalan peruskiven. Kumpikin hanke edustaa uutta jätteiden tehokkaan hyötykäytön ajattelua kaatopaikalle viennin sijaan.

Lahdessa käytetään erikseen kerätystä energiajätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta, joka kaasutetaan ekokaasuksi. Lahti Energia maksaa polttoaineesta. Vantaalla hyödynnetään lajittelun jälkeen jäljelle jäävää sekajätettä, joka tähän asti on päätynyt Ämmässuon kaatopaikalle. Vantaa ottaa jätteestä vastaanottomaksun.

Molemmat ratkaisut ovat esimerkkejä suomalaisesta cleantech-osaamisesta, jolla odotetaan olevan myös merkittävää vientipotentiaalia. TEM on myöntänyt kummallekin hankkeelle investointitukea.

Sähköä ja kaukolämpöä tuottava Lahden kaasutusvoimalaitos käyttää polttoaineenaan materiaalikierrätykseen kelpaamatonta hyvin palavaa jätettä Etelä-Suomen alueelta. Käytettävä kaasutustekniikka on ensimmäisiä sovelluksia maailmassa. Laitetekniikka pohjautuu kotimaiseen, pitkäjänteiseen T&K-työhön ja huippuosaamiseen, jota Lahti Energia ja VTT ovat kehittäneet.

Vantaalle rakennettava jätevoimalaitos käyttää 320 000 tonnia sekäjätettä pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta vuosittain. Se korvaa Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen yhden tuotantoyksikön. Sen lämmöntuotanto pystyy vastaamaan Vantaan kaupungin lisääntyvään kaukolämmön tarpeeseen.