Insinööri-lehti

Jatkuvalta oppimiselta puuttuu rahoitus

Insinööriliitto odottaa lisää rahoitusta jatkuvalle oppimiselle, jota hallitus aikoo edistää. Liitto esitti lausuntonsa tänään hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Muutos antaa korkeakouluille tehtäväksi työväestön osaamisen jatkuvan päivittämisen esimerkiksi muuntokoulutuksella. Ongelmana liiton mukaan on se, ettei nykyinen rahoitus riitä tehtävään.

– On hölmöä, että rahoitusta käsitellään erikseen. Eihän kukaan järjestä koulutusta, jos siitä ei makseta, arvostelee Insinööriliiton erityisasiantuntija Mikko Valtonen.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli kaipaa liiton mielestä uudistamista. Ammattikorkeakouluja tulee kannustaa rahoituksella tarjoamaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Viime vuosina ammattikorkeakoulujen rahoitusta on jo leikattu kovalla kädellä.

Lakimuutos uudistaa samalla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisen ehtoja. Liitto kiittää muutosta, jolla opistoinsinöörit saavat vastedes mahdollisuuden hakeutua suorittamaan yamk-tutkintoa. Kritiikkiä muutos saa kuitenkin siitä, että vaatimus kolmen vuoden kokemuksesta työelämästä madalletaan kahteen.