Insinööri-lehti

Järjestäytymättömät nauttivat liittojen neuvottelemista eduista

Myös järjestäytymättömät työntekijät nauttivat mielellään liittojen neuvottelemista eduista it-alalla, selviää YTN:n tietotekniikan palvelualan ja Tietoala ry:n kyselytutkimuksesta.

Jopa 76 prosenttia liittoihin kuulumattomista työntekijöistä pitää yleissitovuutta melko tai erittäin tärkeänä. Järjestäytymättömät pitävät tärkeinä myös työehtosopimukseen kirjattuja etuja.

YTN:n tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Björn Wiemers ihmettelee, miksi osa työntekijöistä nauttii liiton neuvottelemista eduista mutta ei kuulu liittoon.

– Tutkimuksesta ei selviä, onko kyse tietämättömyydestä vai itsekkyydestä, Wiemers pohtii.

Alan järjestäytymättömät työntekijät pitävät liittojen neuvottelemista eduista melko tärkeinä tai erittäin tärkeinä etenkin sairausajan palkkaa, kolmen kuukauden palkallista äitiysvapaata, lomarahaa sekä yhden viikon palkallista isyysvapaata.

Wiemers epäilee, että työntekijät kuvittelevat etujen tulevan lainsäädännöstä, vaikka ne ovat neuvottelujen tulosta.

– Jos neuvottelemamme edut koskisivat vain järjestäytyneitä työntekijöitä, ammattiliiton jäsenyyttä arvostettaisiin ihan eri tavalla, hän uskoo.

Huhti- ja toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 800 Suomessa työskentelevää it-alan ammattilaista, joista 11 prosenttia ei kuulunut ammattiliittoon. Monet alalla työskentelevistä kuuluvat Insinööriliittoon.