Insinööri-lehti

Intohimotyössä pitää varmistaa vapaa-aika

Insinööriliiton neuvottelujohtaja Petteri Oksa kannustaa insinöörejä ja heidän työnantajiaan huolehtimaan riittävästä levosta. Työtä ja yksityiselämää on tuoreen opinnäytetyön perusteella vaikea erottaa toisistaan asiantuntijaorganisaatiossa.

– Tämä on yksi sellainen asia, jota tulevaisuuden työmarkkinapolitiikassa pitää määrittää ja käydä läpi nykyistä enemmän, Oksa sanoo.

Raja työn ja yksityisen ajankäytön välillä muodostuu työntekijän ja työnantajan vuorovaikutuksesta. Siihen vaikuttavat työpäivän ajallinen kesto sekä etä- ja joustotyökäytänteet. Viestintäteknologian yleistyminen tekee työntekijän tavoittamisesta entistä helpompaa myös vapaa-ajalla.

– Yksityiselämän ja työn välinen raja on insinööriammateissa usein vähän vaikea ja häilyvä asia, koska moni tekee työtä, johon suhtautuu intohimolla, Oksa jatkaa.

Hankaluuksia rajanveto aiheuttaa etenkin silloin, kun työn loppuun saattaminen vaatii ajallista joustamista mutta yksityisen elämän vaatimukset estävät sen. Oksa kehottaa ristiriitatilanteessa työntekijää ja työnantajaa tasapuoliseen keskusteluun.

– Sekä työntekijöiden että työnantajien olisi hyvä ymmärtää, että kaikkien akut tarvitsevat välillä latausta.

Työn ja yksityisen elämän rajankäynti asiantuntijaorganisaatioissa nousi esiin eilen julkistetussa viestintätieteiden gradussa. Jonna Leppäkumpu Jyväskylän yliopistosta haastatteli tutkielmaa varten viittätoista henkilöä kahdesta organisaatiosta.