Insinööri-lehti

Insinööriliitto tyrmää Surin näkemyksen takaisinottovelvoitteesta

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo kummeksuu Nokian toimitusjohtaja Rajeev Surin arviota, että takaisinottovelvoite jarruttaa yritysten uusien työntekijöiden palkkaamista.

– Suomalaisessa työlainsäädännössä ei ole ainakaan liikaa työntekijän asemaa suojaavia pykäliä. Ei tilannetta työmarkkinoilla voi aivan villiksi päästää. Työntekijöihin ei voi suhtautua kuin koneen osiin, joita vaihdetaan, kun ne kuluvat, Salo sanoo.

Salon mukaan Surin ajattelu lähtee siitä, että irtisanomiset ovat yritykselle keino uusia henkilökuntaa tilanteen mukaan. Hän perää yrityksille vastuuta huolehtia työntekijöiden osaamisen säilymisestä ja uudelleenkoulutuksesta.

– Lehtihaastattelussa Suri sanoo suoraan, että irtisanomisissa ei aina ole kysymys vain väen vähentämisestä, vaan keinosta hakea uudenlaista osaamista ja lisää nuoria työntekijöitä. Mitä mahtavat ajatella pitkään Nokialla työskennelleet ammattilaiset, Salo kysyy.

Insinööriliiton puheenjohtajan mielestä Surin ajattelutapa istuu hyvin huonosti suomalaiseen yrityskulttuuriin ja työelämään. Suomessa asiansa osaavissa yrityksissä henkilökunta nähdään voimavarana, ei kulutustavarana.

– Suomessa toimivat yritykset eivät voi lähteä siitä, että suomalainen yhteiskunta kouluttaa yrityksille uudet työntekijät säännöllisin väliajoin, Salo toteaa.
Hänen mielestään Suomessa on korkea aika ryhtyä pohtimaan koulutusstrategiaa, joka vastaa tulevaisuuden työelämän tarpeita.

 Valmistelussa tarvitaan laajaa pohjaa, Nokiaa ja muita yrityksiä, työmarkkinajärjestöjä, valtiovaltaa ja alan tutkijoita, Salo sanoo.