Insinööri-lehti talous

Insinööriliitto esittää uutta työllistymisvapaata

Insinööriliitto tavoittelisi työllisyysasteen nostamista limittämällä työttömyysjakson alun ja uuden työn etsimisen palkallisen irtisanomisajan päälle.

Liiton puheenjohtaja Samu Salo uskoo muutoksen lyhentävän työttömyysjaksoja merkittävästi.

– Uudessa mallissamme työllistymisvapaaksi irtisanotulta loppuisi työvelvoite 14 vuorokauden jälkeen irtisanomispäivästä, hän ilmoittautuisi viranomaisille työttömäksi työnhakijaksi ja hän pääsisi aktiivisten työvoimapalvelujen piiriin. Toteutuessaan uudistus vähentää työttömyyttä ja sen aiheuttamia kustannuksia merkittävästi, Salo sanoo.

Salon mukaan ihmiset eivät tällä hetkellä välttämättä tiedä, että mikäli irtisanomisaikana ei ole työvelvoitetta, tällöin henkilö voi mennä toisen työnantajan palvelukseen.

– Tavoitteemme on tuoda myös tämä asia ihmisten tietoisuuteen, hän sanoo.

Uudistuksen perusajatus on hyödyntää irtisanomisaika nykyistä paremmin välivaiheena vanhasta työpaikasta uuteen. Uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat sitä suuremmat, mitä enemmän sillä voidaan vaikuttaa työttömyyden kestoon.

– Tärkein tavoite ja hyöty on kuitenkin inhimillinen, saada työttömäksi joutunut ihminen mahdollisimman pian uuden työn syrjään kiinni, Salo painottaa.

Uuden työllistymisvapaan kustannusten ja hyötyjen tarkka arviointi on hankalaa. Muuttujia on useita, kuten irtisanomisaikojen pituus ja palkkataso sekä työttömyysjaksojen lyhentymisen lopullinen pituus.

– Olemme arvioineet, että uudistuksen taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle ovat joka tapauksessa useita satoja miljoonia euroja, Salo sanoo.

Hänen mukaansa uudistus edellyttää ajattelutavan muutosta niin yrityksissä, työntekijöissä kuin päättäjienkin keskuudessa.

– Työnantaja joutuu nykyistä tarkemmin pohtimaan, milloin ei enää tarvitse työntekijänsä työpanosta. Työntekijä hyödyntää irtisanomisajan paremmin aloittamalla aktiivisen työnhaun jo kahden viikon jälkeen irtisanomisesta. Työvoiman kiertonopeus kasvaa, työttömyysjaksot lyhenevät ja valtion rahoituspohja vahvistuu, Salo luettelee.

Kuva: Janne Luotola