Insinööri-lehti

Inflaatio hidastui maaliskuussa 2,9 prosenttiin

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui maaliskuussa 2,9 prosenttiin. Helmikuussa se oli 3,1 prosenttia. Inflaation lievä hidastuminen johtui lähinnä energian hinnannousun laantumisesta.

Kuluttajahintoja nosti maaliskuussa viime vuodesta eniten asumisen ja ravinnon kallistuminen. Asumisen hintaa nostivat erityisesti korkojen nousu ja vuokrankorotukset, elintarvikkeiden hintoja taas ennen kaikkea lihan, maitotuotteiden ja alkoholittomien juomien kallistuminen. Alkoholijuomien, liikenteen polttoaineiden ja ravintola- ja kahvilapalvelujen kallistumisella oli niin ikään suuri vaikutus inflaatioon. Maaliskuun inflaatiota hillitsi eniten kulutuselektroniikan ja tietoliikennepalvelujen halpeneminen edellisestä vuodesta.

Helmikuusta maaliskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,4 prosenttia, mikä johtui ennen kaikkea vaatealennusmyyntien loppumisesta.

Euroalueen inflaatio 2,6 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli maaliskuussa 2,6 prosenttia. Helmikuussa se oli 2,7 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli maaliskuussa 2,9 prosenttia.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin sekä kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin painorakenne on tammikuun 2012 indeksistä alkaen uudistettu vastaamaan vuoden 2011 kulutusrakennetta. Lisäksi on otettu käyttöön kausipainotus, missä kausituotteiden paino myyntikauden ulkopuolella jaetaan muille saman ryhmän hyödykkeille. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

 

Lisätiedot: Tilastokeskus