Insinööri-lehti

Ict-palveluiden viennin kasvu jatkui

Palveluvienti kasvoi kahdeksan prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palveluiden vientiä kasvattivat erityisesti televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, kuljetus sekä tuotannolliset palvelut.

Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kymmenen prosenttia ja tuonti neljä prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Maksutaseen mukainen tavaravienti kasvoi kymmenen prosenttia ja tavaratuonti seitsemän prosenttia.

Palveluiden vientiä vuoden kolmannella neljänneksellä kasvattivat eniten televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, kuljetus sekä tuotannolliset palvelut. Viennin suurin palveluerä, televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, kasvoi 13 prosenttia. Euroissa mitattuna kasvu oli 188 miljoonaa euroa. Kuljetusvienti kasvoi 20 prosenttia ja tuotannollisten palveluiden vienti 30 prosenttia. Kuljetuksen euromääräinen kasvu oli 177 miljoonaa euroa, tuotannollisten palvelujen viennin kasvaessa 86 miljoonaa euroa.

Palvelutuonnin taso pysyi ennallaan, mutta yksittäisissä palveluerissä tapahtui kuitenkin muutoksia. Asiantuntijoiden ja liikehallinnon konsulttipalvelut, joka kuuluu tuonnin suurimpaan palveluerään, muihin liike-elämän palveluihin, laski noin 160 miljoonaa euroa. Tämän erän 27 prosentin muutos selittää muiden liike-elämän palveluiden kuuden prosentin laskun.

Palveluvienti Saksaan kasvoi 32 prosenttia, Venäjälle 31 ja Yhdysvaltoihin 13 prosenttia. Palvelutuonti Kiinasta laski puolestaan 38 prosenttia ja Yhdysvalloista 18 prosenttia.