Insinööri-lehti

IAET-kassan tuensaajien määrä kasvoi tammikuussa

IAET-kassasta sai tukea tammikuussa 6972 jäsentä. Sekä ensihakemusten että korvausten saavien henkilöiden määrät nousivat merkittävästi joulukuusta 2012.

Ensihakemuksia tuli tammikuussa 1320 kpl, mikä ylittää joulukuun määrän noin 600 hakemuksella. Ensihakemusten määrä on koko syksyn selvästi noussut ja liikkuu nyt lähes 300 hakemuksen viikkotasolla.

Edellisten kuukausien tapaan valtaosa tuensaajista eli noin 75 prosentti oli kokonaan työttömiä. Lomautettujen määrä on kuitenkin hieman noussut. Lomautettuja oli vajaa 12 prosenttia.

Kassan laskennallinen työttömyysaste nousi kolme kymmenystä ja oli tammikuussa 3,7 prosenttia. Korvauksina maksettu rahamäärä nousi myös selvästi joulukuusta ja oli 12,8 miljoonaa euroa. Keskimääräinen työttömyyspäiväraha oli edelleen noin 89 euroa.