Insinööri-lehti

Huhtikuun työttömyysaste oli 10,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli huhtikuussa 280 000, mikä oli 39 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,3 prosenttia, kun se edellisvuoden huhtikuussa oli 9 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 11,1 ja naisten 9,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,6 prosenttia.

Työllisiä oli 19 000 vähemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 67,7 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste pysyi ennallaan 67,6 prosentissa ja naisten työllisyysaste laski 1,1 prosenttiyksikköä 67,9 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,1 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 28,6 prosenttia, mikä oli 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 22,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 14,4 prosenttia.

Huhtikuussa 339 000 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 338 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 31 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 8 400:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 700 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 42 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-huhtikuussa keskimäärin 60,9 prosenttia, mikä on 8,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 104 200, mikä on 17 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 126 800 eli 10 400 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja hieman enemmän

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin huhtikuun aikana 43 700 eli 300 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli huhtikuussa avoinna 90 900 työpaikkaa, mikä on 2 500 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa 37 400 henkilöä, mikä on 3 600 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 28 000 henkilöä, joka on 2 300 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 4 000 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 4 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä väheni maaliskuusta huhtikuuhun 400:lla.