Insinööri-lehti

Helmikuun työttömyysaste 10,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli helmikuussa 268 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,1 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 9,1 prosenttia.

Työllisiä oli helmikuussa 2 392 000, mikä oli 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla viime vuoden helmikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 66,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden helmikuusta 0,6 prosenttiyksikköä 66,7 prosenttiin. Naisten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan edellisvuoden helmikuuhun verrattuna ollen 66,6 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan helmikuussa 268 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 142 000 ja naisia 126 000 henkeä.

Työttömyysaste oli helmikuussa 10,1 prosenttia eli prosenttiyksikön korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,5 ja naisten 9,7 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,2 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli helmikuussa 25,5 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Helmikuussa 355 400 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa yhteensä 355 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 31 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 4 300:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 900 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 45 900. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-helmikuussa keskimäärin 60,1 prosenttia, mikä on 9,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 102 500, mikä on 16 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 131 100 eli 10 800 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Ennakkotiedot tulevista lomautuksista ovat vähentyneet

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa 44 400 henkilöä, mikä on 3 900 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 34 800 henkilöä, joka on 2 800 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 4 700 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 9 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä väheni tammikuusta helmikuuhun 4 500:lla.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin helmikuun aikana 56 000 eli 2 300 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli helmikuussa avoinna 101 500 työpaikkaa, mikä on 1 200 enemmän kuin vuosi sitten.