Insinööri-lehti

Heinäkuun työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömien määrä oli heinäkuussa 232 000, mikä oli 38 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 8,4 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,7 ja naisten 8,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,6 prosenttia.

Työllisiä oli 27 000 vähemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 70,7 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski 0,9 prosenttiyksikköä 71,3 prosenttiin. Naisten työllisyysaste oli 70,2 prosenttia eli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 644 000. Heistä työllisiä oli 314 000 ja työttömiä 66 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 380 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 17,4 prosenttia, mikä oli 5,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 heinäkuussa 1 345 000 henkeä eli 7 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 144 000, mikä oli 18 000 enemmän vuoden 2014 heinäkuuhun verrattuna.

Työttömyys kasvoi heinäkuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 381 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 31 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä kuusta 12 700:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 100 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa eli yhteensä 57 000. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-heinäkuussa keskimäärin 61,6 prosenttia, mikä on 6,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 113 100, mikä on 20 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 130 400 eli 9 300 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin heinäkuun aikana 33 000 eli 1 500 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli heinäkuussa avoinna 61 200 työpaikkaa, mikä on 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna heinäkuun lopussa 32 000 henkilöä, mikä on 2 800 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 23 800 henkilöä, joka on 1 100 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 3 700 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 1 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä väheni kesäkuusta heinäkuuhun vajaalla 100:lla.